Λύσεις Θερμομόνωσης

 Λύσεις ΘερμομόνωσηςΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Ως θερμομόνωση ορίζεται το σύνολο των κατασκευαστικών μέτρων, όπου λαμβάνονται για τη μείωση της μεταδόσεως θερμότητας μεταξύ των εσωτερικών χώρων του κτιρίου & της ατμόσφαιρας και μεταξύ εσωτερικών χώρων του κτιρίου διαφορετικής θερμοκρασίας.

 


 

Εσωτερική ή Εξωτερική Θερμομόνωση;Λύσεις Θερμομόνωσης

1. Η εξωτερική θερμομόνωση μπορεί να ανανεώσει αισθητικά τις προσόψεις του σπιτιού. Ειδικότερα όταν υπάρχει φθορά λόγω παλαιότητας. Ρωγμές, κενά και κάθε είδους ατέλειες δεν είναι πρόβλημα.

2. Εκμηδενίζει τις πιθανότητες για θερμογέφυρες.Λύσεις Θερμομόνωσης

3. Προστατεύει τις προσόψεις από την έκθεσή τους σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Αυξάνει την λειτουργική ζωή του σπιτιού.Λύσεις Θερμομόνωσης

4. Παρέχει πρόσθετη στεγανοποίηση.Λύσεις Θερμομόνωσης

5. Δεν υπάρχει όχληση των ενοίκων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

6. Δεν αποσπά ζωτικό χώρο από το εσωτερικό του σπιτιού. Από την άλλη, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

7. Από πλευράς συμπύκνωσης υδρατμών στο εσωτερικό μέρος των τοίχων μάλλον είναι προτιμότερη από την εσωτερική θερμομόνωση.

8. Η εξωτερική θερμομόνωση συμφέρει όταν συνδυάζεται με μια αναγκαστική αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων. Γίνεται συνδυασμός και προκύπτουν οικονομικά οφέλη συνέργειας.

9. Βεβαίως η εξωτερική θερμομόνωση απαιτεί την κατάλληλη προσβασιμότητα που δεν είναι πάντα δεδομένη.

10.Μπορεί να χρειασθεί άδεια από τους γείτονες που επίσης δεν είναι δεδομένη.

11. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που η εξωτερική θερμομόνωση δεν είναι δυνατή λόγω της κακής κατάστασης των προσόψεων.

12. Η εξωτερική θερμομόνωση μπορεί να είναι πολύ πιο δαπανηρή από την εσωτερική.

13. Τέλος, χρειάζονται αρκετές αλλαγές, μετατοπίσεις και προσαρμογές.

Εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση;

1. Η εξωτερική θερμομόνωση μπορεί να ανανεώσει αισθητικά τις προσόψεις του σπιτιού. Ειδικότερα όταν υπάρχει φθορά λόγω παλαιότητας. Ρωγμές, κενά και κάθε είδους ατέλειες δεν είναι πρόβλημα. 2. Εκμηδενίζει τις πιθανότητες για θερμογέφυρες. 3. Προστατεύει τις προσόψεις από την έκθεσή τους σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Αυξάνει την λειτουργική ζωή του σπιτιού. 4. Παρέχει πρόσθετη στεγανοποίηση. 5. Δεν υπάρχει όχληση των ενοίκων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 6. Δεν αποσπά ζωτικό χώρο από το εσωτερικό του σπιτιού.

Εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση

Από την άλλη, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. 7. Από πλευράς συμπύκνωσης υδρατμών στο εσωτερικό μέρος των τοίχων μάλλον είναι προτιμότερη από την εσωτερική θερμομόνωση. 8. Η εξωτερική θερμομόνωση συμφέρει όταν συνδυάζεται με μια αναγκαστική αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων. Γίνεται συνδυασμός και προκύπτουν οικονομικά οφέλη συνέργειας. 9. Βεβαίως η εξωτερική θερμομόνωση απαιτεί την κατάλληλη προσβασιμότητα που δεν είναι πάντα δεδομένη. 10. Μπορεί να χρειασθεί άδεια από τους γείτονες που επίσης δεν είναι δεδομένη. 11. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που η εξωτερική θερμομόνωση δεν είναι δυνατή λόγω της κακής κατάστασης των προσόψεων. 12. Η εξωτερική θερμομόνωση μπορεί να είναι πολύ πιο δαπανηρή από την εσωτερική. 13. Τέλος, χρειάζονται αρκετές αλλαγές, μετατοπίσεις και προσαρμογές.

Εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση

Θερμομόνωση: Η αποτελεσματικότερη ενεργειακή παρέμβαση

Ένα σπίτι χωρίς θερμομόνωση ή με ελλιπή θερμομόνωση βρίσκεται σε συνεχή απώλεια ενέργειας. Απίθανα χρηματικά ποσά σπαταλιούνται κάθε χρόνο λόγω κακής θερμομόνωσης. Η θερμομόνωση είναι μια επένδυση που θα πρέπει αργά ή γρήγορα  να σας απασχολήσει. Ιδιαίτερα όσοι έχετε σχεδόν ανύπαρκτη θερμομόνωση στα σπίτια σας.  

Δυνητικά προβλήματα με τη θερμομόνωση: Τι να προσέχετε για σωστή εφαρμογή

1. Να μην αφήνονται κενά στο θερμομονωτικό μανδύα. 2. Να ελαχιστοποιούνται οι θερμογέφυρες. Μερικές φορές αυτό είναι δύσκολο λόγω της γεωμετρίας της κατασκευής. 3. Να μη συμπιέζονται οι μαλακές θερμομονωτικές επενδύσεις (παπλώματα ινωδών υλικών κλπ.). 4. Να προστατεύονται από την υγρασία τα θερμομονωτικά υλικά είτε με μέτρα στεγανοποίησης είτε με χρήσηφραγμάτων υδρατμών εάν κι εφόσον είναι απαραίτητα.

Τι γίνεται με την ανακλαστική θερμομόνωση;

Η ανακλαστική θερμομόνωση μπορεί να λειτουργήσει συνεργιστικά με τη συμβατική θερμομόνωση και την προτείνουμε ανεπιφύλακτα σε περιπτώσεις όπως π.χ. οι στέγες των θερινών κατοικιών.  

Ποιο θερμομονωτικό υλικό να προτιμήσω;

Αν πάτε για ανεστραμμένη μόνωση, η εξηλασμένη πολυστερίνη αποτελεί μονοσήμαντη λύση. Στις συμβατικές μονώσεις εκτός από την εξηλασμένη πολυστερίνη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και καλής ποιότητας και επαρκούς θλιπτικής αντοχής διογκωμένη πολυστερίνη (απλή ή γραφιτούχα). Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πετροβάμβακα μεγάλης πυκνότητας, αν και αυτή η λύση θα απαιτούσε μια απόλυτα άψογη στεγανοποίηση.

Τι πάχος θερμομονωτικού υλικού να χρησιμοποιήσω;

Το ελάχιστο πάχος που καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Θα σας συνιστούσα να χρησιμοποιήσετε 20% μεγαλύτερο πάχος από αυτό που προβλέπεται από τον κανονισμό. Οι απαιτήσεις βέβαια διαφέρουν ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει η περιοχή σας.

Τι είναι τα θερμομονωτικά πλακάκια;

Τα θερμομονωτικά πλακάκια είναι ορθογωνικά κομμάτια διαστάσεων συνήθως 30 x 30cm, 30x60cm ή 60x60cm, που αποτελούνται από εξηλασμένη πολυστερίνη πυκνότητας γύρω στα 35Kg/m3 και σε διάφορα πάχη και μια τσιμεντοκονία πάχους 10 – 20 χιλιοστών που είναι ενισχυμένη με διάφορα πολυμερή, έτσι ώστε να μη σπάει εύκολα. Στην ουσία δηλαδή τα θερμομονωτικά πλακάκια είναι θερμομόνωση συνδυασμένη με βατότητα/προστασία.

Τι θερμομόνωση ταράτσας θα μας συνιστούσατε για το καινούριο μας σπίτι;

Α) Φράγμα υδρατμών, αν κριθεί αναγκαίο. Β) Εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους που υπαγορεύεται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Γ) Διάστρωση πολυαιθυλενίου πάχους 0,2mm (200 μικρά). Δ) Δημιουργία ρύσεων κατά προτίμηση με κανονικό μπετόν και όχι με τα διαφόρων τύπων ελαφροσκυροδέματα (περλομπετόν, αφρομπετόν κλπ.). Ε) Στεγανοποίηση ΣΤ) Τσιμεντοκονία οπλισμένη με υαλόπλεγμα SRG – 120 Ζ) Στρώση βατότητας της επιλογής σας

Τι θερμομονωτικό υλικό να επιλέξω;

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (υπάρχει και η νέα βερσιόν με γραφίτη), η εξηλασμένη πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας. Σαφώς οι περισσότερες εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται με διογκωμένη πολυστερίνη.  
 

Λύσεις Θερμομόνωσης